HJÄLPMEDEL

CareMat från BIRCHER

CareMat inkl 3m sladd med påmonterad 6,3mm telepropp.

Art.nr:
TR303417 CareMat B01C, 70x40cm, 3m sladd och 6,3mm telepropp
TR303410 CareMat A01C, 110x70cm, 3m sladd och 6,3mm telepropp

TR303417

TR303410