HJÄLPMEDEL

CT900-BED / CT900LED / CT900LED-BED

Förhindra fallskador med hjälp av CT-900 med inbyggt ljus.

Aktivering av ljuset kan ske med hjälp av en sänglist som placeras i sängen eller en SängVakt PIR900.
När personen går upp ur sängen aktiveras CT-900 som tänder ljuset. CT-900 kan också sända ett larm om personen ej är tillbaka i sängen på en förutbestämd tid, som till exempel vid ett fall. Är man tillbaka i sängen innan tiden löpt ut skickas inget larm och ljuset släcks automatiskt. Man kan koppla in ytterligare 5st lampor LS-900 vid behov.

CT900LED-BED kan användas som sängvakt, som ger ett larm om brukaren inte kommer tillbaka till sängen inom en förinställd tid.

Man kan också använda CT-900 till att tid styra produkter i KNOP’s 900-serie, som till exempel en SängVakt PIR900 som man bara vill skall larma nattetid.

Art.nr:
CT900LED Controller med ljus
CT900LED-BED Sängvakt med reläutgång och ljus
CT900-BED Sängvakt set med CT900LED-BED, TX900-1,  D4106011A_3.5jack och MK204
Tillbehör:
D4106011A_3.5jack Sängmatta med 3m sladd och 3,5mm kontakt
TX-900-1 Sändare för sänglist
LS-900 Ljus enhet
PIR-900 Säng- /Dörrvakt