KNOP ELEKTRONIK A/S Hjælpemidler Tilskudsmuligheder

Tilskudsmuligheder

Det er muligt at søge om dækning til udgiften af hjælpemidler i henhold til servicelovens Afsnit VI, Kapitel 21, § 112 (hjælpemidler m.v.). Ansøgningen skal rekvireres fra kommunen og skal ligeledes afleveres der.

I forbindelse med ansøgningen, kan det være vigtigt at fremskaffe dokumentation for, at alarmen i væsentlig grad afhjælper følgerne af epilepsien. F.eks. at der er lægefaglig dokumentation for, at alarmen er nødvendig af hensyn til at ansøgeren med epilepsi skal have hjælp i anfaldssituationer.

Hjælpemidlerne kan også være en hjælp i forhold til registreringen af de natlige anfald, hvis disse er svære at opdage/høre. Og dermed vil oplysningerne til lægen om behandlingseffekten være mere fyldestgørende.

Hvis du er medlemmer af Dansk Epilepsiforening, har du adgang til rådgivning hos foreningens socialrådgiver og sygeplejerske:

 

Dansk Epilepsiforening

Kongensgade 68, 2.
5000 Odense C

Tlf: +45 66119091
Fax: +45 66117177

Mail: epilepsi@epilepsiforeningen.dk
Hjemmeside: epilepsiforeningen.dk

 

Bekendtgørelse af lov om social service (serviceloven)