HJÄLPMEDEL

Finansieringsmöjligheter

Det är möjligt att ansöka om täckning av kostnaderna för stöd enligt avsnitt VI, kapitel 21, avsnitt 112 (aids, etc.) i tjänstelagen. Ansökan ska erhållas från kommunen och måste också överlämnas.

I samband med ansökan kan det vara viktigt att bevisa att larmet väsentligt avhjälper konsekvenserna av epilepsi. Till exempel. att det finns medicinska bevis för att larmet är nödvändigt för att sökanden ska få epilepsi för att få hjälp vid beslag.

Hjälpen kan också hjälpa till med registrering av nattliga anfall, om dessa är svåra att upptäcka / höra. Därför är informationen till läkaren om behandlingseffekten mer adekvat.

Om du är medlem i Dansk Epilepsiförening har du tillgång till råd från föreningsarbetare och sjuksköterska:

Dansk Epilepsiforening
Kongensgade 68, 2.
5000 Odense C

Tel: +45 6611 9091
Fax: +45 6611 7177

Mail: epilepsi@epilepsiforeningen.dk
Hemsida: epilepsiforeningen.dk

Förvaltningsordenen för socialtjänstlagen (tjänstelagen)