TYVERISIKRING

Adgangskontrol

Med et adgangskontrolsystem fra KNOP ELEKTRONIK A/S er det slut med bortkomne nøgler, og man vil have fuld kontrol med hvem der lukkes ind i virksomheden både hvor, hvornår og hvor længe opholdet har været.

Et adgangskontrolsystem kan betjenes ved benytte adgangskort eller brik eventuelt i kombination med personlig PIN-kode. I vores adgangskontrolsystemer kan et´ og samme kort anvendes i forbindelse med adgangskontrol, betjening af tyverialarmen, betalingskort i kantine, eller til f.eks. flekstidsregistrering.
Med et adgangskontrolsystem er det muligt at fjernadministrere, hvem der har adgang til hvilke områder og lokaler i et forudbestemt tidsrum. Samtidigt kan man på ganske kort tid, både oprette samt lukke kort via en computer internt i bygningen.

Adgangskontrolsystem fra KNOP ELEKTRONIK A/S.

Gør det let og enkelt at administrere kort og koder.
Overflødiggør brugen af et nøglesystem.
Mulighed for at udstede en tidsbegrænset adgang eks. Fitness centre.
Mulighed for visitation omkring sikring mod internt tyveri.
I forbindelse med installation af adgangskontrol kan KNOP ELEKTRONIK A/S også levere det nødvendige låsearbejde.