TYVERISIKRING

Zone / Områdeopdeling

Med tyverialarmen har man mulighed for at frakoble forudbestemte zoner eller områder fordelt på personers adgangsrettigheder.
Dette kan for eksempel være en fordel i større virksomheder, hvor der om aftenen kun er relevant for en given person at kunne få adgang til sit kontor.

I praksis fungerer det på følgende måde:
Den ansatte får adgang via sin personlige kode, ved at frakoble alarmen i netop de områder der er tildelt til denne.