HJÄLPMEDEL

Vibrationsdetektor EPI-2000

Vibrationsdetektor 433 MHz.

Vibrationsdetektor EPI2000 uppfyller kraven i direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEG.
Tillverkarens underskrivna försäkran om överensstämmelse (EU) är tillgänglig på förfrågan från tillverkaren.

Artikelnr:

EPI2000