HJÄLPMEDEL

Vibrationsdetektor EPI-900

EPI-900 är en vibrationsdetektor framtagen för att detektera epileptiska anfall.
EPI-900 har en inbyggd radiosändare som kan sända ett larm till samtliga KNOP REHATEK’s mottagare och centralenheter för 869 MHz.

Vibrationsdetektor EPI900 uppfyller kraven i direktivet för medicintekniska produkter 93/42/EEG.
Tillverkarens underskrivna försäkran om överensstämmelse (EU) är tillgänglig på förfrågan från tillverkaren.

Art.nr:
EPI900 Vibrationsdetektor
Tillbehör:
EPI900S Extern sond för EPI900 (vit). Placeras under topmadrassen.
LR6 LR6/AA 1,5V alkaliska batteri
Batterilåg120x65x21 Batterilucka