Forfatter: KNOP

KNOPtool

Med USB901 og den tilhørende software KNOPtool er det muligt at opdatere firmwaren til KNOP's 901 serie produkter. KNOPtool kan også give adgang til udvidede funktioner samt opsætninger i visse produkter, såsom RX901B og TX901. KNOPtool kan downloades gratis nedenfor. Det vil være muligt at downloade opsætninger af produkter til brug enten til […]

Controller CT901

Ved at anvende en controller CT901 i stedet for CT901BED, kan funktionalitet udvides. Til enlige personer i private hjem, kan CT901 indstilles til at sende en alarm, hvis personen ikke er kommet i seng til sengetid eller ikke er stået op inden et bestemt tidspunkt om morgenen, da det kan betyde, at […]

Trædemåtte TR901

Trædemåtte TR901 Trædemåtte TR901 fra Bricher (CareMat) med indbygget radiosender til modtager i KNOP's 901 serie. Trædemåtten fås også med en 3m ledning og en påsat 6,3mm jackstik. Se her...Varenr: / HMI: TR303417HF / 128756 CareMat B01C, 70x40cm med sender til KNOP's 901 serie TR303410HF / 128758 CareMat A01C, 110x70cm med sender til KNOP's 901 […]

Repeater RP902

RP902 er en repeater i KNOP’s repeater system, som anvendes sammen med MR902.RP902 anvendes til at udvide dækningsområdet for produkter i KNOP’s 901 serie.Der kan tilsluttes optil 14 stk. RP902 til en MR902.RP902 har batteribackup, så systemet fungerer ved strømsvigt.Varenr.: / HMI:RP902 / 128714Repeater RP902Tilbehør:KNOPToolPC Software til opdatering og opsætning

Master Repeater MR902

Med KNOP’s repeater system MR902 och RP902 er det muligt, at udvide både rækkevidden og funktionaliteten på produkter i KNOP’s 901-serie.Systemet består af en Master Repeater MR902 og et antal Repeatere RP902, afhængig af området, der skal dækkes.MR902 har batteribackup, så systemet fungerer ved strømsvigt.Varenr.: / HMI:MR902 / 128713Master Repeater 902Tilbehør:KNOPToolPC Software til […]

Sender TX901D

TX901D er en 2 kanals sender, som er designet til at sende til modtagere i KNOP’s 901-serie. TX901D er med ekstern indgang, der aktiveres enten på RJ45 eller Mini-Jack stikket. Produktet kan strømforsynes enten via de interne batterier (2 x 1,5 V AA alkaline) eller micro-USB eller RJ45 stikket. Kabler, netadapter og andet […]

Modtager og Sender RTX901D

RTX901D er en 1 kanals sender og modtager, som er designet til at sende og modtage til produkter i KNOP’s 901-serie. Modtageren har en relæudgang samt en lydgiver, der kan slås til og fra. RTX901D har en ekstern indgang på enten RJ45 eller Mini-Jack stikket, som kan aktivere senderen. Produktet kan […]

Lydaktiveretkald LAK901

LAK901er et lydaktiveretkald, der er designet til at fungere sammen med trådløse enheder i KNOP’s 901-serie.Transmissionen sker når LAK901 registrerer en lyd i et bestemt niveau.Lydaktiveretkald LAK901 er beregnet til at hjælpe patient og personale i situationer, hvor patienten ikke kan aktivere et normalt kaldeanlæg, men kan kalde med lyd.Det er med LAK901 muligt […]

Modtager RX901C

RX901C er en modtager i KNOP’s 901 serie. Der kan indkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn efter eget valg. De sidste 50 kald gemmes i en liste, hvor man kan se tidspunktet for kaldet, samt hvor kaldet er kommet fra, og om den er kvitteret. Med RX901C er det muligt, […]

Position Stav POS901

POS901 er en sender, som indgår i KNOP's positioneringssystem og  er designet til at sende en position til produkter i KNOP’s 901-serie, således man kan se, hvor personer med f.eks. en demenssender, nødkald eller faldsensor befinder sig.POS901 er med indbygget antenne og opsættes på dørkarme.POS901S er en slaveenhed for POS901 til bredde døre.POS901L […]

Positionering, demens og personsikring

- Demenssikring og personsikringMed KNOP Elektroniks positioneringssystem til demens- og personsikring, er det mulig at se hvor en person befinder sig.Et område sikres ved at opsætte et antal position stave, POS901, der typisk opsættes ved ind- og udgangsdøre samt på gangarealer, så enheden kan registrere en positionsangivelse på de alarmsendere, f.eks. TX901AP, der passerer forbi.Anvendes […]

Montering

Med et udvalg af produkter fra bl.a. Manfrotto er det muligt, at foretage en let og fleksibel montering f.eks. kindkontakter og pustekontakter.Vare nr.BeskrivelseBillede02322035Super Clamp02322036Adapterskrue f. svanehals -> superclamp23167023169020000012Svanehals 30 cm, kromSvanehals 48-52 cm, kromSvanehals 60 cm, sort244NManfrotto 244N Variable Friction Arm244MINIManfrotto 244 Mini Variable Friction Arm026Manfrotto 026 Swivel Umbrella AdapterF301Manfrotto F301 Baby Wall Plate med […]

Sender / Dørvagt TX901

TX901 er en alarmsender og dørvagt, designet til at sende kald, til modtagere i KNOP’s 901-serie.Transmissionen sker ved at trykke på en knap på senderen eller ved at aktivere en indgang. Alarmsender TX901 har fire knapper, der kan ses som individuelle kald på RX901B eller RX901C.De eksterne indgange, kan f.eks. bruges sammen […]

Sengevagt CT901BED

Minimer risikoen for fald om natten vha. sengevagten, CT901BED med indbygget lys.CT901BED er en sengevagt, som kan give alarm, når en person forlader sengen eller ikke kommer tilbage indenfor en bestemt tid.Sengevagten kan tænde lys, når personen forlader sengen for at minimere risikoen for fald, når det er mørkt. Ønsker man at lyset også […]

Sender TX901A

TX901A er en 1 kanals batteridreven vandtæt alarmsender, som både findes som armbåndssender og sender, der kan bæres om halsen, TX901A-H.TX901A-T er med en ekstra trykplade, der er beregnet til personer, der f.eks. har gigt i fingrene eller har svært ved at ramme den røde alarmknap.Såfremt armbåndssender TX901A er indkodet i en modtager i […]

Modtager RX901B

RX901B er en modtager i KNOP’s 901 serie.Enheden kan bæres i lommen eller i en snor om halsen.Der kan indkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn efter eget valg.De sidste 50 kald gemmes i en liste, hvor man kan se tidspunktet for kaldet, samt hvor kaldet er kommet fra, og om den […]

Modtager RX901A

RX901A er en armbåndsmodtager i KNOP’s 901 serie.Der kan indkodes 250 sendere, som man kan tildele et navn efter eget valg.De sidste 50 kald gemmes i en liste, hvor man kan se tidspunktet for kaldet, samt hvor kaldet er kommet fra, og om den er kvitteret.Med RX901A er det muligt at foretage et nødkald […]

Modtager RX900-2RE

Produktet er udgået og erstattes af RX901C.RX900-2RE er en 2-kanals trådløs modtager, som kan modtage kald fra alle sendere i KNOP’s 900 serie.RX900-2RE har en relæudgang, der kan tilsluttes eksternt udstyr som f. eks. en telefonsender eller et andet kaldeanlæg.Ekstra udstyr: Der er mulighed for tilslutning af sengevibrator, der kan lægges ind under hovedpuden når man […]