HJÆLPEMIDLER

Positionering
Demenssikring og personsikring

Med Knop Elektroniks positioneringssystem til demens- og personsikring, er det mulig at se hvor en person befinder sig.
Et område sikres ved at opsætte et antal position stave, POS901, der typisk opsættes ved ind- og udgangsdøre samt på gangarealer, så enheden kan registrere en positionsangivelse på de alarmsendere, f.eks. TX901AP, der passerer forbi.

Anvendes positioneringssystemet som demenssikring, sendes en alarm med beboerens navn og position til personalet, når en beboer med en demenssender, f.eks. TX901AP, passere forbi en position stav, POS901, som de ikke har tilladelse til at passere.
Endvidere kan POS901 låse døre til områder, hvor vedkommende ikke må opholde sig eller låse udgangsdøre. Samme dør kan således være ulåst for besøgende, personale og ikke demente beboere, men låst for demente. Dette giver større frihed på plejecenteret.

Positionering kan også være med til sikre personale, som er i risikogruppen for at bliver truet eller overfaldet i forbindelse med deres daglige arbejde. Når personalet sender en alarm, f.eks. ved at aktivere en diskret alarmknap, eller ved at sende et nødkald på f.eks. RX901B, eller deres faldalarm aktiveres, modtager det øvrige personale positionen for alarmen, hvorefter de kan komme deres kollega til undsætning.

Ved opsættelse af flere positionsstave kan nøjagtigheden af positionsangivelsen øges.

Med POS901L og en ekstern loop, kan et større udendørsområde ”overvåges”

POS901 kan anvendes sammen med alle produkter i Knop’s 901-serie med positionering.