Kategori: 901_System_se

KNOPtool

Med KNOPtool kan man uppdatera KNOP produkter i 901-serien från en dator via USB901. KNOPtool kan också ge återkomst till utökade funktioner såväl som inställningar i vissa KNOP produkter, t.ex. MR902 och RX901B. Det kommer vara möjligt att ladda ner produktinställningar för antingen säkerhetskopiering eller kopiering till andra produkter från KNOP. Tilbehör: USB901 […]

Controller CT901

Genom att använda en controller CT901 istället för CT901BED, kan man få utökade funktioner. För personer i privata hem kan CT901 ställas in för att skicka larm om personen inte har gått och lagt sig eller inte gått upp vid en viss inställd tid, eftersom det kan innebära att personen har blivit […]

Repeater RP902

RP902 är en repeater i KNOP:s repeater-system, som används tillsammans med MR902.RP902 används för att utöka täckningsområdet för produkterna i KNOP:s 901-serie.Man kan ansluta upp till 14 st RP902 till en MR902.RP902 har en batteribackup, som gör att det  fungerar även vid eventuella strömavbrott.Art.nr.: RP902 Repeater RP902 Tilbehör:KNOPtoolPC-programvara för uppdatering och installation.

Master Repeater MR902

Med KNOP:s repeater-system MR902 och RP902 är det möjligt att utöka räckvidden och funktionaliteten hos produkterna i KNOP:s 901 -serie.Systemet består av en Master Repeater MR902 och ett antal Repeaters RP902, beroende hur stort området är som ska täckas.MR902 har en batteribackup, som gör att det fungerar även vid eventuella strömavbrott.Art.nr.:MR902Master Repeater 902Tillbehör:KNOPtoolPC-programvara […]

Positionering POS901

POS901 är en sändare som ingår i KNOP:s positioneringssystem och är designad för att skicka en position till produkter i KNOP:s 901-serie, så att man kan se var personer med t.ex. en demenssändare, nödsamtal eller fallsensor finns.POS901 har en inbyggd antenn och monteras på dörrkarmar.POS901S är en extra antenn för POS901 för breda […]

Sängvakt CT901BED

CT901BED är en sängvakt, som kan ge larm om en person lämnar sängen eller inte kommer tillbaka till sängen inom en förinställd tid.CT901BED kan också lysa upp när patienten lämnar sängen, för att minska risken för fall när det är mörkt i rummet. Önskar man att det även skall tändas upp i hall eller […]

Repeater RP901

Repeater RP901 används när räckvidden mellan sändare och mottagare eller centralenhet behöver förlängas.Repeater RP901 kan ge en räckvidd på upp till 1500 m vid fri sikt till en mottagare RX901B.Art.nr:RP901Repeater med nätadapterTillbehör för RP901:ST901Nätadapter 5V USB med 3 meter micro USB kabel

Ljus enhet LS901

LS901 är en ljuskälla som kan hjälpa till att minimera fallskador på natten.LS901 kan slå på nattbelysning när en person lämnar sängen eller när de trycker på en larmsändare.LS901 har en inbyggd batteribackup, så den fungerar även vid strömavbrott.LS901 kan t.ex. används tillsammans med en sängskärm eller en armbandssändare.Art.nr:LS901Ljus enhetTilbehör:KNOPtoolPC-programvara för uppdatering och […]