HJÄLPMEDEL

Ljus enhet LS901

LS901 används tillsammans med CT901

Förhindra fallskador med hjälp av CT901 med inbyggt ljus.

Aktivering av ljuset kan ske med hjälp av en sänglist som placeras i sängen eller en SängVakt PIR900.
När personen går upp ur sängen aktiveras CT901 som tänder ljuset. CT901 kan också sända ett larm om personen ej är tillbaka i sängen på en förutbestämd tid, som till exempel vid ett fall. Är man tillbaka i sängen innan tiden löpt ut skickas inget larm och ljuset släcks automatiskt. Man kan koppla in ytterligare 5st lampor LS901 vid behov.

Man kan också använda CT901 till att tid styra produkter i KNOP’s 900-serie, som till exempel en SängVakt PIR900 som man bara vill skall larma nattetid.

Art.nr:
LS-900 Ljus enhet